แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหนักปานกลาง (MC)

ระบบรางสำหรับงานหนักที่สุดของ Hilti - ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับโครงสร้าง 3 มิติ

ระบบรางสำหรับงานหนักที่สุดของ Hilti - ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับโครงสร้าง 3 มิติ