Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

Hilti

Features & Applications

Features
  • ได้รับการรับรองจาก ETA เมื่อใช้กับประแจขันทอร์ค SIW 14-A หรือ 22-A และหัวซ็อกเก็ตที่มีการควบคุมแรงขันทอร์ค S-TB
  • การติดตั้งพุกที่เร็วและง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์ติดตั้ง HS-SC และหัวซ็อกเก็ตที่มีการควบคุมแรงขันทอร์ค S-TB
  • ระยะห่างของพุกและระยะขอบคอนกรีตที่ยอดเยี่ยม
  • ระดับความลึกฝังสามระดับที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด
Applications
  • หลากหลายของการใช้ยึดในบริเวณคอนกรีตที่รับแรงอัด
  • ราวมือจับและราวบันได
  • บันไดปีนและบันได
  • ราวกันตก

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า