Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • มีความสวยงามภายหลังติดตั้ง และไม่มีหัวพุกโผล่ออกมาเหนือพื้นดินทำให้เกิดการสะดุด เนื่องจากหัวพุกที่สามารถติดตั้งให้จมไปเสมอชิ้นงานได้
  • มีความสามารถในการต้านทานแรงดึงแและแรงเฉือนสูง ขยายตัวตามแรงที่กระทำ
  • ผ่านมาตรฐานการรับรองจากยุโรป ETA Option 1 ให้สามารถใช้งานได้กับโครงสร้างคอนกรีตรับแรงดึงและแรงอัด (cracked and uncrack concrete)
  • ได้รับการรับรอง ICC-ES/AC 193 สำหรับคอนกรีตแบบรับแรงดึงและแรงอัด และแรงแผ่นดินไหว (cracked and uncracked concrete and seismic)
  • เหมาะสำหรับรับแรงไดนามิค รวมถึง ความล้า แรงแผ่นดินไหว และแรงกระแทก
Applications
  • การยึดในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ/หรือไดนามิกที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งแบบflush หรือลักณะภายนอกที่สวยงามเป็นที่ต้องการ รวมถึงใช้งานในแหล่งผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์
  • ใช้งานที่ต้องการข้อมูลทางเทคนิคและการได้รับรองมาตรฐานอ้างอิง
  • ตัวอย่าง: ยึดเครื่องมือทางการแพทย์ ราวมือจับ เครืองยนต์ รั่ว ปั๊ม เป็นต้น

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า