Skip to main content

ตะปูและแท่งเกลียว

ตะปูและแท่งเกลียวสำหรับเครื่องยิงตะปู ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อการยิงยึดเข้ากับคอนกรีต เหล็ก และอิฐก่อ

ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน
ตะปูเดี่ยวและตะปูแบบแมกกาซีนสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน เช่น DX5 และ DX2
แสดงทั้งหมด
ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแบตเตอรี่
ตะปูเดี่ยวและตะปูแมกกาซีนสำหรับเครื่องยิงตะปูไร้สาย เช่น BX3
แสดงทั้งหมด
ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแก๊ส
ตะปูแมกกาซีนสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแก๊ส
แสดงทั้งหมด
แท่งเกลียว
แท่งเกลียวสำหรับการใช้งานที่หลากหลายบนคอนกรีตและเหล็ก เช่นงานติดตั้งพื้นตะแกรงเหล็ก สายดิน รางสายไฟ และการยึดอเนกประสงค์
แสดงทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมสำหรับสลักเกลียว
อุปกรณ์เสริมสำหรับการยึดแท่งเกลียว เช่น X-BT หรือ S-BT
แสดงทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุด รายละเอียดเพิ่มเติม
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า