แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • การติดตั้งพุกเซาะ HDA รวดเร็ว, สม่ำเสมอ และเชื่อถือได้
Applications
  • การดำเนินการเซาะได้เองอัตโนมัติสำหรับการติดตั้งพุกเซาะ HDA

การบริการและให้คำปรึกษา