แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • ช่วยให้รูเจาะมีความลึกที่ถูกต้อง
  • การติดตั้งทุก HKD พุกที่มีระยะฝังมากกว่า 30 มม.
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
  • ทำการเจาะและติดตั้งด้วยเครื่องเดียว
  • วิธีการทำงานสะดวก
Applications
  • การติดตั้งของ Hilti HKD ที่ยึดสั้นปล่อยลง สำหรับท่อยึดท่ออากาศและเพดานที่ถูกแขวน
  • การติดตั้งทุก HKD พุกที่มีความลึกฝังเหนือกว่า 30 มม.

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา