แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ท่อต่อยาว HIT-DL 16/0.8 #38252
Applications
  • สำหรับการเป่าฝุ่นและเศษผงออกจากหลุมเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถยึดพุกและเหล็กข้ออ้อยได้อย่างถูกต้อง

การบริการและให้คำปรึกษา