แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กล่องพลาสติก assy HIT insulated #2350962
Features
  • ยังสามารถใช้งานน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก HIT หลังจากเปิดใช้มาแล้ว 6 ชั่วโมง อุณหภูมิระหว่าง-15°C to +50°C แต่ต้องใช้ภายในสอง วันต่อเนื่องกัน
Applications
  • มั่นใจว่าใช้งานน้ำยาเคมี HIT ในอุณหภูมิต่างๆ

การบริการและให้คำปรึกษา