Skip to main content

ชิ้นส่วนสำหรับยึดท่อร้อยสายไฟ

แสดงที่ยึดท่อร้อยสายสำหรับการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อประปาและท่อทำความร้อนบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องมือยึดติดโดยตรง

แสดงที่ยึดท่อร้อยสายสำหรับการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อประปาและท่อทำความร้อนบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องมือยึดติดโดยตรง
X-FB MX P-clip คลิปโลหะยึดสายไฟ/ท่อร้อยสายสำหรับใช้กับตะปูม้วน
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม