Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

พุกรางแบบมีฟันประเภท TCRS

พุกรางแบบมีฟันเลื่อยชนิด TCRS เป็นทางเลือกที่มีความน่าเชือถือเมื่อออกแบบการรับแรงแบบสามทิศทาง อย่างเช่น แรงแผ่นดินไหว

พุกรางแบบมีฟันเลื่อยชนิด TCRS เป็นทางเลือกที่มีความน่าเชือถือเมื่อออกแบบการรับแรงแบบสามทิศทาง อย่างเช่น แรงแผ่นดินไหว
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า