แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กระบอกใส่พุกเคม HIT-CR 330 #2007058
Applications
  • สำหรับใช้กับ 5: 1 ตลับสีแดง (เช่น HIT-HY 200)
  • ไม่ได้สำหรับการใช้งานกับ RE 500 (3: 1)
  • สำหรับใช้กับ HDM และเครื่องจ่าย HDE สำหรับ HIT HY 200 เท่านั้น (RE 500, HY 270, HIT MM, CT1 ต้องด้ามจับสีดำ HIT-CB)
  • HIT-CR 330 สำหรับใช้ในเครื่องจ่าย HDM 330
  • HIT-CR 500 สำหรับใช้กับ HDM 500 เครื่องจ่ายด้วยตนเองหรือ HDE 500 A22 เครื่องจ่ายไร้สาย

การบริการและให้คำปรึกษา