แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ถุงเก็บฝุ่น VC 3/4-T8&10/140-22(10) พลาส #2305017
Features
  • เหมาะสมสำหรับการใช้งานเปียกและแห้ง
  • สำหรับเก็บฝุ่นเท่านั้น – ไม่มีการกรองล่วงหน้า

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ถุงเก็บฝุ่น VC 3/4-T8&10/140-22(10) พลาส #2305017

การบริการและให้คำปรึกษา