แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ระบบกันน้ำกระจาย DD-WCS-172 #2159813
Features
  • ไม่จำเป็นต้องมีตัวยึดเพิ่มเติมเพื่อยึดตัวเก็บน้ำเข้ากับผนัง
  • จับได้ถึง 80% ของสเลอรี
Applications
  • รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดด้วยระบบจัดการน้ำ DD-WMS 100
  • มีวงแหวนเก็บน้ำหลายแบบตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกเจาะ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ระบบกันน้ำกระจาย DD-WCS-172 #2159813

การบริการและให้คำปรึกษา