บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิค (TECHNICAL ADVICE SERVICES)

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮิลติ เรายินดีตอบทุกคำถามของคุณเสมอ

Anchor Design Services

หากคุณต้องการความช่วยเหลือกับข้อสงสัยด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานก่อสร้างของคุณ ทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำด้านเทคนิคในเรื่องต่างๆ เช่น:

•  อุปกรณ์ยึดสำหรับใช้กับงานคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็ก

•  ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive fire protection systems)

•  งานเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลัง (Post-installed rebar)

•  ข้อกำหนดและมาตรฐาน และ เอกสารการขออนุมัติ

•  งานด้านไดนามิค (Dynamic) ต่างๆ เช่น การล้า แรงไหวสะเทือน และแรงกระแทก

• สุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

คุณสามารถติดต่อเราได้ทันที ไม่ว่าโครงการของคุณจะอยูในช่วงของการออกแบบ การก่อสร้าง หรือการส่งมอบ

Please enter Alternative Text here (optional)

บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบเหล็กเสริม (REBAR DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS Engineering)

นวัตกรรมล่าสุดของโปรแกรมช่วยออกแบบที่สามารถช่วยให้คุณทำงานออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กไปยังคอนกรีตได้ โปรแกรมของเราช่วยในการคำนวณการออกแบบจุดต่อที่ซับซ้อนให้ง่ายแต่มีความแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต (ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม