Hilti drill bit and chisel

ซื้อมากขึ้น ก็ช่วยคุณประหยัดได้มากขึ้น

กับดอกเจาะคอนกรีตและดอกสกัดคอนกรีตที่มาพร้อมกับราคาแบบมัลติแพ็ก (Multipack)

โครงการของคุณมีขนาดและความซับซ้อนแตกต่างกันไป ดังนั้นความต้องการเครื่องมือของคุณก็เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนำราคาแบบแพ็ก สำหรับดอกสว่านและดอกสกัด ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดงบประมาณ เมื่อมีความต้องการใช้งานเป็นจำนวนมาก

3 องค์ประกอบของราคาดอกสว่านและดอกสกัด

Please enter alternative text here (optional)

ราคาของดอกสว่านและดอกสกัดของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสามนี้ :

1.    Specification: ดอกสว่านและดอกสกัด จะมีหลายขนาด ความยาว และ ความกว้าง

2.    Multiline classification: ดอกสว่าน,ดอกสกัดและ วัสดุสิ้นเปลืองของฮิลติได้รับการแบ่งเกรด ตามระดับประสิทธิภาพ - Standard, Premium & Ultimate ซึ่งราคาจะขึ้นกับประสิทธิภาพของแต่ละคลาสสินค้าด้วย

3.    Multipack size: ดอกสว่านและดอกสกัดของฮิลติมี แพ็กไซส์ที่หลากหลาย สามารถซื้อเป็นชิ้นเดียวหรือหลายแพ็กก็ได้ ยิ่งซื้อมาก คุณก็ยิ่งประหยัดมาก!

how you can save with Drill Bit & Chisel Multipacks