แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกสว่านเจาะคอนกรีตและอิฐก่อ

เลือกซื้อดอกสว่าน SDS ที่รองรับสว่านเจาะกระแทกและสว่านกระแทกทุกรูปแบบ พร้อมออกแบบให้เจาะกระแทกได้เร็วขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นเมื่อต้องเจาะพุกในคอนกรีต อิฐก่อ และแร่ต่าง

เลือกซื้อดอกสว่าน SDS ที่รองรับสว่านเจาะกระแทกและสว่านกระแทกทุกรูปแบบ พร้อมออกแบบให้เจาะกระแทกได้เร็วขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นเมื่อต้องเจาะพุกในคอนกรีต อิฐก่อ และแร่ต่าง