แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อยตัด

มาดูว่าบรรดาเลื่อยตัดแบบใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและแบบใช้เครื่องยนต์ของเราทำให้การตัดอิฐก่อ เหล็ก และคอนกรีตเร็วขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร