Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ประกอบด้วยหน้าจอแสดงแผนผังเหล็กเส้นในมุมมองด้านบนและมุมมองส่วนตัด สำหรับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างได้ทันที
  • อัลกอริทึ่มอันชาญฉลาดช่วยให้การวัดค่าความลึกของเหล็กเส้นได้อย่างแม่นยำ
  • พื้นที่การเซ็นเซอร์ที่กว้างจึงทำให้สแกนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • บันทึกข้อมูลขณะสแกนเพื่อการจัดทำเอกสารและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
Applications
  • การวิเคราะห์และตรวจสอบเหล็กเส้นชั้นที่ 1
  • การตรวจการปูคอนกรีตบนพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการทำงานซ่อมแซมโครงสร้าง
  • การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบการตรวจรับอาคาร
  • การสร้างรายงานการประเมินโครงสร้างรวมถึงสถิติและการนำเสนอภาพในมุมมองพื้นที่แบบ 2 มิติ / 3 มิติ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า