แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องสแกนคอนกรีตและเซ็นเซอร์

ค้นหาเครื่องสแกนคอนกรีตสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยละเอียดและปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบวัตถุที่ซ่อนอยู่ และเซ็นเซอร์คอนกรีตสำหรับข้อมูลของคอนกรีตที่ถูกต้องในแบบเรียลไทม์

ค้นหาเครื่องสแกนคอนกรีตสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโดยละเอียดและปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบวัตถุที่ซ่อนอยู่ และเซ็นเซอร์คอนกรีตสำหรับข้อมูลของคอนกรีตที่ถูกต้องในแบบเรียลไทม์
เครื่องสแกนคอนกรีต PS 300 เครื่องตรวจจับคอนกรีตสำหรับหาตำแหน่งเหล็กเส้น การวัดค่าความลึก และการประมาณขนาดในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง