แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ระบบดูดฝุ่น TE DRS-H #2268007
Features
  • สามารถลดฝุ่นที่หน้างานได้ถึง 95%
  • แข็งแกร่งและทนทานเป็นพิเศษด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง
  • ออกแบบพิเศษสำหรับการใช้กับเครื่องสกัดรุ่น TE 3000-AVR เพื่อการใช้งานและการกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Applications
  • ใช้ในงานสกัดและงานปรับปรุงภายในอาคาร ร่วมด้วยเครื่องสกัด TE 3000-AVR
  • การสกัดที่เกิดฝุ่นเพียงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมที่สำคัญ - เพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมที่สะอาด, เช่น ห้องผู้ป่วย, โรงพยาบาล, ห้องปฏิบัติการ, สายการผลิต ฯลฯ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ระบบดูดฝุ่น TE DRS-H #2268007

เอกสารและวีดิโอ

ระบบดูดฝุ่น TE DRS-H #2268007

การบริการและให้คำปรึกษา