Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

หมุดเครื่องหมาย

แสดงด้ามจับของตัวทำเครื่องหมายแบ่งประเภท ซึ่งทำให้การระบุเครื่องหมายแบบตัวนูนในชิ้นส่วนเหล็กด้วยการใช้เครื่องมือยึดโดยตรง ทำได้ปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แสดงด้ามจับของตัวทำเครื่องหมายแบ่งประเภท ซึ่งทำให้การระบุเครื่องหมายแบบตัวนูนในชิ้นส่วนเหล็กด้วยการใช้เครื่องมือยึดโดยตรง ทำได้ปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หัวทำเครื่องหมาย X-462 เครื่องมืออัตโนมัติ DX 462 เต็มรูปแบบ ผลผลิตสูง ด้วยกระตุ้นผงอัตโนมัติ สำหรับการทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะที่เย็นและร้อน
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า