แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

หมุดเครื่องหมาย

แสดงด้ามจับของตัวทำเครื่องหมายแบ่งประเภท ซึ่งทำให้การระบุเครื่องหมายแบบตัวนูนในชิ้นส่วนเหล็กด้วยการใช้เครื่องมือยึดโดยตรง ทำได้ปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แสดงด้ามจับของตัวทำเครื่องหมายแบ่งประเภท ซึ่งทำให้การระบุเครื่องหมายแบบตัวนูนในชิ้นส่วนเหล็กด้วยการใช้เครื่องมือยึดโดยตรง ทำได้ปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หัวทำเครื่องหมาย X-462 เครื่องมืออัตโนมัติ DX 462 เต็มรูปแบบ ผลผลิตสูง ด้วยกระตุ้นผงอัตโนมัติ สำหรับการทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะที่เย็นและร้อน
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน