Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบยิงยึดด้วยตะปู

เครื่องยิงตะปูอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริม ออกแบบเพื่อการยิงยึดวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้ ฉนวน แผ่นโลหะ และพื้นตะแกรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยในการติดตั้ง

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า