แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบยิงยึดด้วยตะปู

เครื่องยิงตะปูอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริม ออกแบบเพื่อการยิงยึดวัสดุที่หลากหลาย เช่น ไม้ ฉนวน แผ่นโลหะ และพื้นตะแกรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยในการติดตั้ง

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน