แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องยิงตะปูแบบไร้สาย

ดูเครื่องมือที่เร็วที่สุดและสะอาดที่สุดของ Hilti ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง MEP และรางติดตั้งผนังเบา รวมทั้งวิธีที่แบตเตอรี่ Nuron ทำให้เครื่องมือยึดที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูเครื่องมือที่เร็วที่สุดและสะอาดที่สุดของ Hilti ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง MEP และรางติดตั้งผนังเบา รวมทั้งวิธีที่แบตเตอรี่ Nuron ทำให้เครื่องมือยึดที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน