19 July 2016, Geertruidenberg, Holland. Aerial view of the AMERCENTRALE, a coal and biomass fired Essent powerplant. It's located at the river Amer. In the back the town of GEERTRUIDENBERG.

คู่คิดสำหรบอุตสาหกรรมพลังงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะทาง พร้อมความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการพลังงานของคุณ

ฮิลติมีผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรสำหรับโครงการด้านพลังงาน พร้อมทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานหมุนเวียน ก๊าซ หรือสถานีไฟฟ้าย่อย ฮิลติพร้อมมอบนวัตกรรม เครื่องมือและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และบริการช่วยเหลือด้านวิศวกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความล้าช้าของโครงการและป้องกันปัญหาด้านต้นทุน

Aerial view of a coal and biomass fired powerplant at river Amer near Geertruidenberg, in The Netherlands.

ประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจผลิตพลังงาน

ลดต้นทุนของการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง

เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับโครงการผลิตพลังงานของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ฮิลติมีสำนักงานบริหารโครงการโดยเฉพาะอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เราสามารถที่จะช่วยคุณประหยัดต้นทุนได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและวางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นระบบพุกยึดสำหรับโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ไปจนถึง MEP Support ของงานระบบและงานป้องกันไฟและควันลาม พร้อมด้วยเครื่องมือที่มีทั้งคุณภาพและความแข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ คลังข้อมูล BIM ของเรายังช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน

มิติใหม่ของสาธารณูปโภคไฟฟ้า

ปลอดภัย เชื่อถือได้ และประสิทธิภาพสูงสุด

ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของโครงการสาธารณูปโภคไฟฟ้า โดยงานต่างๆ เช่น การตัดและต่อสาย จะต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะทำงาน หากมีเครื่องมือเสียย่อมหมายถึงเวลาที่สูญเสีย

ไปเช่นกัน ซึ่งมาพร้อมต้นทุนราคาแพง  ในขณะที่เครื่องมือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ดังนั้นเครื่องมือก่อสร้างแบบ ไร้สายคุณภาพสูงจากฮิลติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วัสดุรองรับสายไฟแรงสูงและนั่งร้านชั่วคราว ซึ่งจะช่วยให้งานติดตั้งรวดเร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์จากฮิลติตอบโจทย์ได้แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการแก้ปัญหาและโลจิสติกส์ต่างๆ เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับโครงการสาธารณูปโภคไฟฟ้า

Electric insulator switchgear and electrical equipment

คำตอบครบวงจรสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

ย่นระยะเวลาโครงการ พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุน

ไม่ว่าจะเป็นการเจาะเสียบเพื่อยึดติดตั้งหม้อแปลงไปจนถึงการติดตั้งวัสดุรองรับสายไฟแรงสูง ฮิลติมีระบบคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยทั่วโลก เรามีผลิตภัณฑ์วิศวกรรมครบวงจรโดยทั้งหมดผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อย่นระยะเวลาโครงการ พร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินการ วัสดุรองรับระบบไฟฟ้าสำเร็จรูปและงานระบบต่างๆ เช่น HVAC, สายไฟและท่อ หรือแม้แต่พื้นยกสำเร็จรูป คือคำตอบที่ช่วยให้โครงการต่างๆ ทั่วโลกสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและกลุ่มพลังงาน

ย่นระยะเวลาโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนได้ตลอดอายุการใช้งาน

เทรนด์งานก่อสร้างในอนาคต

อุตสาหกรรมก่อสร้างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า? เราจะได้เห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ บ้าง? และคุณจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร?

จัดการเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือเก็บอยู่ผิดที่หรือเปล่า? ซ่อมเครื่องมือนานเกินไปแล้วใช่ไหม? ระบบบริหารจัดการวัสดุคงคลังแบบดิจิตอลจากฮิลติคือคำตอบที่จะช่วยให้งานของคุณเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการสินทรัพย์