Fire protection and airflow control to help minimize risk in healthcare facilities

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามสำหรับสถานพยาบาล (Firestop in Healthcare)

การป้องกันอัคคีภัยและการควบคุมการไหลเวียนของอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้

ความต้องการที่ท้าทาย

โรงพยาบาลถือเป็นสถานที่ที่มีความท้าทายเฉพาะตัวเมื่อพูดถึงในแง่ของการป้องกันอัคคีภัย ในทางหนึ่ง ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้จำเป็นต้องหาวิธีที่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการอพยพให้ได้มากที่สุด แต่ในอีกทางหนึ่ง โรงพยาบาลสมัยใหม่นั้นก็มีงานระบบอาคารต่างๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องการระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและมาตรการแบ่งส่วนอาคารที่ตรงตามกฎข้อบังคับที่เข้มงวด แต่ในขณะเดียวกัน แผนกสำคัญต่างๆ ก็ยังคงต้องสามารถกลับมาทำงานได้เต็มร้อยทันทีหลังจากเหตุเพลิงไหม้ 

ความสำคัญของระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ

Active fire protection - including detection (e.g. alarms) and suppression (e.g. sprinklers) should also be combined with containment which can be achieved with passive fire protection.

งานระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาลมักจะมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ ทำให้ต้องเจาะช่องเปิดทะลุผนังและเพดานกันไฟเป็นจำนวนมาก ช่องเปิดในผนังและเพดานกันไฟเหล่านี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อคนไข้ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ได้ เนื่องจากทำให้ไฟและควันสามารถลามได้อย่างรวดเร็ว

การมีระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เช่น ระบบตรวจจับไฟและควัน (เช่น สัญญาณเตือนไฟไหม้) และระบบดับเพลิง (เช่น หัวฉีดน้ำ) เพียงอย่างเดียวนั้นจึงอาจไม่เพียงพอ

การกักไฟและควันถือเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกัน โดยการแบ่งส่วนอาคารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้โดยใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ

การป้องกันอัคคีภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Fire can be a common post-earthquake risk, therefore firestop products should be tested under seismic conditions.

เพลิงไหม้เป็นเหตุอันตรายที่มักจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากความเสียหายของท่อและสายไฟต่างๆ อาจทำให้เกิดการรั่วของสารไวไฟหรือประกายไฟขึ้นได้ โรงพยาบาลถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อโรงพยาบาลและเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามสำหรับท่อ สายไฟ และรอยต่อต่างๆ จึงควรผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะแผ่นดินไหวและได้รับการออกแบบให้ทนต่อการเคลื่อนตัวของอาคาร

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Healthcare is a sector under severe cost pressure, therefore firestop solutions should be easy (and cost-effective) to maintain.

สถานพยาบาลเป็นธุรกิจที่ภายใต้แรงกดดันในการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยต้องคอยดูแลไม่ให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาคารสูงเกินไป โรงพยาบาลถือเป็นสภาพแวดล้อมที่มักจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไข้และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดตั้งระบบป้องกันไฟลามทุกครั้งที่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือการบำรุงรักษาหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม อาจกลายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลืมนึกถึงและไม่ได้นำมาคำนวณ

นอกจากนั้นแล้ว แผนกที่มีความสำคัญอย่างเช่น ห้องไอซียู จำเป็นต้องมีความดันอากาศที่สม่ำเสมอ ดังนั้น การป้องกันการรั่วของอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแม้เพียงเล็กน้อยจึงสามารถส่งผลดีในการลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของอาคารได้ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและช่วยควบคุมการไหลของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณได้โดยตรง 

สภาพแวดล้อมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

นอกจากความท้าทายรูปแบบต่างๆ ของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาอาคารสถานพยาบาลแล้ว การดำเนินงานสถานพยาบาลเองก็เป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูงเช่นเดียวกัน และถ้าเรามองในแง่ของการกั้นไฟและควัน จะเห็นได้ว่ายังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น การควบคุมการติดเชื้อ เส้นใยที่ลอยปะปนในอากาศ และการกันเสียง

การควบคุมการติดเชื้อ

Airborne bacteria can pass between rooms, if airflow is not properly controlled.

(Infection control)

ช่องเปิดสำหรับงานระบบระหว่างห้องคนไข้ที่อยู่ติดกันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการส่งผ่านเชื้อแบคทีเรียทางอากาศได้

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบการควบคุมการไหลของอากาศเป็นอย่างดี เพื่อกักอากาศไว้เฉพาะในบริเวณที่ต้องการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปราศจากเส้นใย

Commonly used traditional firestopping methods, like coated boards, are often composed of fibers of metallic ore and igneous rock.

(Virtually fiber-free)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามที่ใช้กันทั่วไป เช่น แผ่นเคลือบสีกันไฟ มักจะมีส่วนประกอบของเส้นใยแร่โลหะและหินอัคนี ดังนั้น ถึงแม้วัสดุเหล่านี้จะสามารถป้องกันการลามไฟและควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเจาะช่องเปิดเพิ่มในวัสดุดังกล่าวเพื่อเดินท่อหรือสายไฟอาจทำให้เส้นใยหลุดลอยออกมาปะปนในอากาศและส่งผลต่อความปลอดภัยของคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนไข้ภาวะวิกฤต เช่น คนไข้ในห้องผ่าตัดหรือห้องไอซียู

การลดเสียง

Firestop products with good acoustic properties should be considered to help improve patient privacy, comfort and recuperation.

(Noise reduction)

ความเป็นส่วนตัว ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพการพักฟื้นของคนไข้อาจลดลงหากไม่มีการป้องกันและลดเสียงรบกวนจากพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสาเหตุหลักมักจะมาจากการติดตั้งฉนวนกันเสียงไม่เพียงพอระหว่างแต่ละห้อง

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามที่มาพร้อมคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันเสียงสามารถลดระดับเสียงรบกวนโดยรวมได้

ผลิตภัณฑ์เพื่องานที่ท้าทาย

ฮิลติมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามที่ผ่านการทดสอบและรับรองในระดับสากลสำหรับใช้อุดปิดช่องเปิดสำหรับงานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า หรือระบบผสม 

Photo of a CFS-B Firestop bandage and a CFS C-EL Firestop endless collar around mechanical pipes

Mechanical applications

โซลูชั่นสำหรับท่อน้ำเสีย ท่อน้ำสะอาด ท่อส่งความร้อน และท่อแก๊ส:

FS-ONE MAX ซิลิโคนกันไฟขยายตัวได้ CP 644 ปลอกกันไฟ CP 648-E เทปพันกันไฟลาม CP 636 ปูนกันไฟ
Photo of three CFS-D Firestop cable discs around a variety of electrical cables and cable bundles

Electrical applications

โซลูชั่นสำหรับงานเดินสายไฟ สายเคเบิล ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม:

CFS-COS แผ่นคอมโพสิตกันไฟลาม CP 606 ซิลิโคนกันไฟลาม
Photo of CFS-BL Firestop blocks being used in a mixed penetration of pipe, cables and a cable tray, then sealed using CFS-F FX Firestop foam.

Large openings

โซลูชั่นสำหรับช่องเปิดที่มีวัสดุหลายชนิดลอดผ่าน:

CFS-BL บล็อกกันไฟ

Your firestop partner

Logos for ETA and CE approval, plus the Hilti Clean-Tec logo.

ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด (Code compliant)

ผลิตภัณฑ์ของฮิลติได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดด้านการป้องกันไฟลามของมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น UL และ ETA เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามส่วนใหญ่ของเรามาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเชื้อรา การป้องกันความร้อนและเสียง เป็นต้น รวมทั้งยังผ่านมาตรฐานข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดตามหลักมาตรฐานอาคารสีเขียว Green Building เช่น LEED® และ BREEAM®

นอกจากนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามส่วนใหญ่ของฮิลติยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E3037 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดในการวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่มีการเคลื่อนตัวและสภาวะแผ่นดินไหว 

Photo of a customer accessing the Hilti BIM / CAD Library to access Hilti products as 3D and 2D BIM / CAD objects.

คลังข้อมูล BIM / CAD

คลังข้อมูล BIM / CAD ของฮิลติช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติและ 2 มิติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของฮิลติในรูปแบบ BIM / CAD ทำให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้าง เช่น AutoCAD® และ Revit® ได้อย่างสะดวก

นอกจากข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว คลังข้อมูลของฮิลติยังให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการออกแบบและใช้งานในประเทศใดๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามข้อบังคับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

Photo of a Hilti Engineer at his desk, carrying out an engineering judgement for a customer.

การออกแบบตามหลักวิศวกรรม (Engineering judgements)

โรงพยาบาลเป็นอาคารที่มักจะออกแบบมาเฉพาะทาง ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของฮิลติจะได้รับการรับรองค่อนข้างครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน แต่อาจมีบางกรณีที่โครงการของคุณอาจมีความต้องการเฉพาะทาง ซึ่งไม่มีการรับรองโดยมาตรฐานสากล ในกรณีนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถทำการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลามที่รองรับได้แม้แต่งานที่ท้าทายที่สุด

A Hilti engineer and account manager providing on-site support and consultation to a customer.

บริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษานอกสถานที่ (On-site support and consultation)

ทีมวิศวกรความสามารถสูงของเราพร้อมให้บริการที่หน้างานในระหว่างช่วงการก่อสร้าง โดยเป็นการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้รับเหมาของคุณ ทีมวิศวกรของเรายังพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านการออกแบบ การฝึกอบรม และการสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็นในระหว่างการดำเนินงานด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ฮิลติยังมีบริการฝึกอบรมผู้ติดตั้ง พร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมอีกด้วย