Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • นวัตกรรมการออกแบบของดอกสกัดโพลิกอนและปลายที่ลับคมได้เอง – ออกแบบเพื่อให้การทำลายและการสกัดมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่ต้องลับคมดอกสกัด, การหลอมโลหะซ้ำ หรือการทำให้แข็งอีกครั้ง
  • การติดในคอนกรีตและอิฐน้อยลง ส่งผลให้ได้งานมากยิ่งขึ้น
  • โอกาสดอกสกัดติดในคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐน้อยมาก
Applications
  • การสกัดทำลาย
  • งานรื้อถอน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า