แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Features
  • ประสิทธิภาพที่ยกระดับขึ้น – ขณะนี้ TE 300 ให้กำลังการรื้อทำลายเทียบเท่ากับสกัดที่ใช้กำลังลม 45 กก.ได้แล้ว
  • ปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น – น้ำหนักลดลง 10% และมือหุ้มจับแบบใหม่ทำให้สกัดลมควบคุมและขนย้ายได้ง่ายขึ้น
  • การลดแรงสะท้านถึงผู้ใช้งาน (AVR) – เครื่องสกัดลมแบบยับยั้งการสั่นที่มีมือจับสองมือเชื่อมต่อไว้ครบถ้วน และมีการสั่น -10% ต่ำกว่ารุ่น TE 3000 ก่อนหน้านี้
  • หัวจับเปลี่ยนเร็วที่ออกแบบมาใหม่ – ใช้ดอกสกัด Hilti TE-H รุ่นใหม่
  • มอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านไม่ต้องบำรุงรักษาอย่างแท้จริง และระบบหล่อลื่นสามช่องเพื่อใช้ทำงานได้มากขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
Applications
  • การรื้อถอนฐานรากและแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • การสกัด/การตัดยางมะตอยในการก่อสร้างถนนในเมือง การวางท่อและการซ่อมแซมทางเดินฟุตบาท
  • การรื้อคอนกรีตเพื่อการฟื้นฟูโครงสร้าง การต่อขยายแผ่นพื้น การซ่อมแซมและการเสริมแรงด้วยเหล็กเส้น
  • การขุด การขุดคูและการบีบอัดในหิน ดินเหนียวแข็งมากและงานขุดชั้นดินที่แน่นอื่นๆ
  • แกนตั้งค่าสายดินในดินที่แข็งสำหรับการติดตั้งแกนในดินที่ไม่ต้องใช้บันไดและปลอดภัยกว่า (ต้องมีอุปกรณ์เสริมตัวขับกำลัง TE-H PD)

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

การบริการและให้คำปรึกษา