Skip to main content

เครื่องขัดคอนกรีต

เครื่องตัดและเจียรแบบถือที่ได้รับการออกแบบสำหรับการรื้อทำลายคอนกรีตอย่างรวดเร็ว

เครื่องตัดและเจียรแบบถือที่ได้รับการออกแบบสำหรับการรื้อทำลายคอนกรีตอย่างรวดเร็ว
เครื่องขัดคอนกรีต DG 150 เครื่องข้ดเจียรคอนกรีตสำหรับงานขัดเจียรหนัก การทำให้คอนกรีตหยาบ และการขจัดสีและสารเคลือบออกไป
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม