แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อยตัดชนิดใช้แบตเตอรี่

แสดงเลื่อยตัดชนิดใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เหมาะใช้งานและแข็งแรงสำหรับการตัดอิฐก่อ เหล็ก และคอนกรีตที่ตัดได้ลึกถึง 120 มม. (4-3/4")

แสดงเลื่อยตัดชนิดใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เหมาะใช้งานและแข็งแรงสำหรับการตัดอิฐก่อ เหล็ก และคอนกรีตที่ตัดได้ลึกถึง 120 มม. (4-3/4")