แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการฝุ่นแบบไร้สายและเครื่องดูดฝุ่น

ระบบดูดฝุ่นของฮิลติ ช่วยลดปริมาณฝุ่นและทำให้ไซด์งานสะอาดมากขึ้น