แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เลเซอร์หมุน 360 องศา

ค้นหาว่าเลเซอร์ให้เส้นระดับและเลเซอร์ยิงเป็นจุดของเราได้รับการออกแบบสำหรับการปฏิบัติงานอย่างง่ายดายโดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปรับระดับ การตีตาราง และการจัดเรียงได้อย่างไรบ้าง

ค้นหาว่าเลเซอร์ให้เส้นระดับและเลเซอร์ยิงเป็นจุดของเราได้รับการออกแบบสำหรับการปฏิบัติงานอย่างง่ายดายโดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวในการปรับระดับ การตีตาราง และการจัดเรียงได้อย่างไรบ้าง
เลเซอร์แบบแกนหมุนใช้หาระดับและแนวภายนอกอาคาร PR 2-HS A12 เลเซอร์แบบหมุนสำหรับงานกลางแจ้ง แข็งแกร่งด้วยระบบการป้องกันกระแทก 360 องศา สำหรับใช้งานปรับระดับพื้นแนวนอน และปรับความลาดชันด้วยมือ
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน