Hilti

Features & Applications

Features
 • เลเซอร์หลายเส้นสำหรับการจัดตำแหน่ง การปรับระดับ และการปรับให้ตรงที่แม่นยำและรวดเร็ว
 • การออกแบบให้อยู่ตรงศูนย์กลางยอมให้มีการวางผังสำหรับบุคคลหนึ่งคน
 • หน้าปัดการปรับที่ละเอียดสำหรับการจัดตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง
 • การแจ้งเตือนแบตเตอรี่หมดและระดับแบตเตอรี่ต่ำ - ช่วยป้องกันความผิดพลาดและการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด
 • เลเซอร์คลาส 2 – ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันพิเศษ
Applications
 • สำหรับวางแนวโครงคร่าวเพื่อติดตั้งผนังเบา
 • การถ่ายระดับหรือรวจสอบความสูงจากระดับอ้างอิง
 • การจัดตำแหน่งในแนวดิ่งของท่อ
 • การหาแนวระดับซ็อกเก็ตไฟฟ้า รางสายเคเบิล หม้อน้ำ และการติดตั้งท่อ
 • การหาแนวระดับ และแนวดิ่งสำหรับงานประตูและหน้าต่าง

บริการของเรา

บริการเครื่องมือ Hilti

 • บริการไม่มีค่าใช้จ่ายได้ถึง 1 ปี ครอบคลุมการสึกหรอและฉีกขาด การรับของและการส่งมอบ
 • การรับประกันสินค้ากับชิ้นส่วนและความผิดปกติของการผลิตเป็นเวลา 20 ปี
 • หลังจากช่วงซ่อมฟรี (no-cost period) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะถูกจำกัด
 • ให้ช่วงซ่อมฟรี (no-cost period) 1 เดือน หลังจากที่การซ่อมที่เก็บเงินแต่ละครั้ง
 • การใช้งานพิเศษอะไหล่ Hilti ของแท้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซ่อมเครื่องมือ
การจัดการยานพาหนะ

ให้เราจัดการบริหารเครื่องมือให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถดูแลธุจกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

 • ค่าธรรมเนียมการใช้รายเดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกเครื่องมือ บริการ และการซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แน่นอนและประสิทธิภาพของงานเบื้องหลัง
 • เครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • ให้ยืมเครื่องมือในระหว่างการซ่อมแซมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน
 • เครื่องมือชั่วคราวสำหรับเวลาที่ต้องการมากและการใช้งานพิเศษลดเงินลงทุน
 • คุ้มครองการโจรกรรมลดความเสี่ยงทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือเช่า

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า