แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องสแกนคอนกรีต

มาดูกันว่าเครื่องสแกนคอนกรีตของเราได้รับการออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำไม่ทำลายโครงสร้างและตรวจจับวัตถุที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

มาดูกันว่าเครื่องสแกนคอนกรีตของเราได้รับการออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำไม่ทำลายโครงสร้างและตรวจจับวัตถุที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร
เครื่องสแกนคอนกรีต PS 300 เครื่องตรวจจับคอนกรีตสำหรับหาตำแหน่งเหล็กเส้น การวัดค่าความลึก และการประมาณขนาดในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง