Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องสแกนคอนกรีต

มาดูกันว่าเครื่องสแกนคอนกรีตของเราได้รับการออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำไม่ทำลายโครงสร้างและตรวจจับวัตถุที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

มาดูกันว่าเครื่องสแกนคอนกรีตของเราได้รับการออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำไม่ทำลายโครงสร้างและตรวจจับวัตถุที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร
เครื่องสแกนคอนกรีต PS 300 เครื่องตรวจจับคอนกรีตสำหรับหาตำแหน่งเหล็กเส้น การวัดค่าความลึก และการประมาณขนาดในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
เครื่องสแกนคอนกรีต PS 1000 X-Scan เครื่องสแกนคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและหาตำแหน่งวัตถุที่ฝังอยู่ในคอนกรีตหลายชั้น
เครื่องสแกนคอนกรีต PS 200/250 เครื่องตรวจหาเหล็กเส้นที่แม่นยำเพื่อการวัดค่าความลึกและการประเมินขนาดในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า