แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นดินไหว

ระบบสนับสนุนท่อ ถาดสายเคเบิล และท่ออากาศสำหรับโซนแผ่นดินไหว - ทั้งหมดผลิตโดบอิงผลการวิจัยและการทดสอบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวที่หลากหลาย