แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นดินไหว

ระบบสนับสนุนท่อ ถาดสายเคเบิล และท่ออากาศสำหรับโซนแผ่นดินไหว - ทั้งหมดผลิตโดบอิงผลการวิจัยและการทดสอบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวที่หลากหลาย