แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานยึด

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ