Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนพื้นผิวชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อ คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะ และอื่นๆ

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนพื้นผิวชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อ คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะ และอื่นๆ
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า