Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานเชื่อมต่อ

แผ่นฐาน, ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนสำหรับการยึดกับวัสดุต่างๆ เช่น คอนกรีต, อิฐก่อ, คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะและอื่นๆ

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า