Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • สำหรับยิงยึดเหล็กที่รับกำลังได้ถึง 450 นิวตัน/ตร.มม.
Applications
  • สำหรับยิงยึดจุดต่อด้วยสลักเกลียวในงานเหล็ก (เช่น ยึดเหล็กรางและเหล็กฉากค้ำ)
  • กรุณาขอคำแนะนำทางเทคนิคหากใช้กับเหล็กที่มีกำลังสูงกว่าสำหรับการยึด stand-off หรือในกรณีที่มีการสั่นสะเทือน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า