แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Applications
  • อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเซาะคอนกรีตด้วยตัวพุกเองของพุก HSC ปลอดภัย

การบริการและให้คำปรึกษา