แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

แปรง DG-EX 125/5" (02) ชุด #2126640

เอกสารและวีดิโอ

แปรง DG-EX 125/5" (02) ชุด #2126640

การบริการและให้คำปรึกษา