แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียวแบบสกรู

แสดงสลักเกลียวแบบสกรูสำหรับการยึดในการติดตั้ง MEP ตะแกรงปูพื้นทางเดิน และของยึดติดกับที่ เช่น ป้ายหรือหลอดไฟติดกับเหล็ก

แสดงสลักเกลียวแบบสกรูสำหรับการยึดในการติดตั้ง MEP ตะแกรงปูพื้นทางเดิน และของยึดติดกับที่ เช่น ป้ายหรือหลอดไฟติดกับเหล็ก
สลักเกลียว S-BT MR HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เกลียวเหล็กสเเตนเลส มาตรฐานหรือวิตเวิร์ต) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT MF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เกลียวเหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานหรือวิตเวิร์ต) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย
สลักเกลียว S-BT MR HL (อลูมิเนียม) สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนอลูมิเนียมในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT-GR HL สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT-GF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย
สลักเกลียว S-BT-GR AL สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนอลูมิเนียมในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สตัด S-BT-EF ตัวยึดสลักสกรูแบบเกลียว (เหล็กคาร์บอน HDG เกลียวเมตริก) สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนปานกลาง
สลักเกลียว S-BT-ER HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากลหรือแบบวิตเวอร์ต) สำหรับเชื่อมต่อสายไฟบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT-EF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานสากลหรือแบบวิตเวอร์ต) สำหรับเชื่อมต่อสายไฟบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT-HC HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐาน) สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้เคเบิลเชื่อมต่อที่มีพื้นที่หน้าตัดสูงสุดไม่เกิน 120 มม.²/ AWG 4.0
สลักเกลียว S-BT-EF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐาน) สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้เคเบิลเชื่อมต่อที่มีพื้นที่หน้าตัดสูงสุดไม่เกิน 120 มม.²/ AWG 4.0
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน