แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียวปลายแหลม

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก
แท่งเกลียว X-M6 FP8/D8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
แท่งเกลียว X-M8 P8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน