Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียวปลายแหลม

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก
แท่งเกลียว X-M6 FP8/D8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
แท่งเกลียว X-M8 P8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า