แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียวปลายแหลม

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก

แสดงหมุดสลักเกลียวปลายแหลมสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อและเหล็ก
แท่งเกลียว X-M6 FP8/D8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
แท่งเกลียว X-M8 P8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)