แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน

แสดงให้ดู Hilti PAF หมุดและตะปู สำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน – เช่น DX 2, DX 5 หรือ DX 9

แสดงให้ดู Hilti PAF หมุดและตะปู สำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน – เช่น DX 2, DX 5 หรือ DX 9
ตะปูใช้ทั่วไป X-P P8 ตะปูตัวเดี่ยวประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการยึดกับคอนกรีตและวัสดุฐานอื่น ๆ โดยใช้เครื่องยิงตะปูระบบดินปืน