แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแก๊ส

แสดงให้ดูตะปูแถวและตะปูเดี่ยวสำหรับเครื่องมือยิงยึดตะปูแบบแก๊ส - เช่น GX 2, GX 3 หรือ GX 90-WF

แสดงให้ดูตะปูแถวและตะปูเดี่ยวสำหรับเครื่องมือยิงยึดตะปูแบบแก๊ส - เช่น GX 2, GX 3 หรือ GX 90-WF