Skip to main content

ตะปู

ค้นหาเกี่ยวกับระยะที่เพิ่มขึ้นของตะปูอเนกประสงค์ และสลักเกลียวสำหรับเครื่องยิงตะปู

ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน
แสดงให้ดู Hilti PAF หมุดและตะปู สำหรับเครื่องยิงตะปูระบบดินปืน – เช่น DX 2, DX 5 หรือ DX 9
ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแก๊ส
แสดงให้ดูตะปูแถวและตะปูเดี่ยวสำหรับเครื่องมือยิงยึดตะปูแบบแก๊ส - เช่น GX 2, GX 3 หรือ GX 90-WF
ตะปูสำหรับเครื่องยิงตะปูระบบแบตเตอรี่
แสดงให้ดูตะปูแถวและตะปูเดี่ยวสำหรับเครื่องมือยิงยึดตะปูแบบแบตเตอรี่ - เช่น BX 3
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า