Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ให้พื้นผิวรองรับขนาดใหญ่กว่าเพื่อการรัดวัสดุยึดที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการขับตะปูที่รุนแรงเกินไป
Applications
  • ใช้ยืดเยื่อบุ พลาสติก หรือวัสดุเปราะบาง
  • ใช้ยืดตาข่ายลวด
  • ใช้ยึดวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างบาง
  • การยึดไม้ด้วยข้อกำหนดแรงถอนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า