แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนสำหรับยึดสายเคเบิล

แสดงที่ยึดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวหรือหลายเส้นบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องยิงตะปู

แสดงที่ยึดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวหรือหลายเส้นบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องยิงตะปู
X-FB MX P-clip คลิปโลหะยึดสายไฟ/ท่อร้อยสายสำหรับใช้กับตะปูม้วน
ตัวยึดสายไฟ X-UCT MX ตัวยึดสายรัดสายไฟ/ท่อร้อยสายพลาสติกสำหรับงานทั่วไป เพื่อใช้กับเครื่องยิงตะปูรุ่น BX และ GX
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน