Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนสำหรับยึดสายเคเบิล

แสดงที่ยึดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวหรือหลายเส้นบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องยิงตะปู

แสดงที่ยึดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวหรือหลายเส้นบนคอนกรีต เหล็ก หรืออิฐก่อ โดยใช้เครื่องยิงตะปู
X-FB MX P-clip คลิปโลหะยึดสายไฟ/ท่อร้อยสายสำหรับใช้กับตะปูม้วน
ตัวยึดสายไฟ X-UCT MX ตัวยึดสายรัดสายไฟ/ท่อร้อยสายพลาสติกสำหรับงานทั่วไป เพื่อใช้กับเครื่องยิงตะปูรุ่น BX และ GX
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า