Hilti

Features & Applications

Features
  • ทางเลือกที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับวิศวกรโครงสร้าง ตัวแทนจำหน่าย จัดซื้อ รวมถึงผู้จัดการโครงการ
  • อำนวยความสะดวกส่งข้อมูลตลอดกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้
  • ช่วยให้วิศวกรสามารถเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและประหยัดเวลาด้วยระบบการส่งถ่ายน้ำหนักอัตโนมัติ จาก Dlubal RFEM / RSTAB ไปยัง PROFIS
  • ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบและสร้างรายงานสำหรับการติดตั้งราวจับ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การติดตั้งราวจับสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนด EN1090
  • ด้วยการคำนวณพื้นฐานสำหรับการออกแบบความหนาแผ่นเหล็กของจุดรองรับและการตรวจสอบรอยเชื่อมพร้อมกับการออกแบบพุกไปด้วยกัน ส่งผลให้การออกแบบพุกเป็นไปอย่างครบวงจรในโปรแกรมเดียว
Applications
  • ออกแบบระบบการฝังยึดพุกในคอนกรีตและงานอิฐก่อ
  • ออกแบบราวกันตกในส่วนของ เสา ราวจับและพุกที่ใช้ยึดติดตั้งในคอนกรีต
  • สร้างแบบจำลองจุดยึดต่าง ๆ ด้วย CAD/BIM (พุกและแผ่นเหล็กของจุดรองรับ)
  • ระบุหมายเลขของพุก คำนวณปริมาณน้ำยาเคมี และเตรียมรายการปริมาณวัสดุ
  • การตรวจสอบหมายเลขของพุก แผ่นเหล็กของจุดรองรับ และการจัดวางตำแหน่งของพุกที่ไซต์งาน

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า