แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือพิเศษไร้สาย

ชุดเครื่องมือของเราเพื่อการประหยัดแรงงานและปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเมื่อทำการเทคอนกรีต การผลิตแปรรูปโลหะแผ่น และงานประจำวันอื่นๆ ในไซต์งานของคุณ

ชุดเครื่องมือของเราเพื่อการประหยัดแรงงานและปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเมื่อทำการเทคอนกรีต การผลิตแปรรูปโลหะแผ่น และงานประจำวันอื่นๆ ในไซต์งานของคุณ
เครื่องมือทำหมุดย้ำแบบไร้สาย RT 6-22 เครื่องทำหมุดย้ำแบบไร้สายสำหรับติดตั้งการหุ้มปิดอาคารที่ใช้แรงน้อยและการผลิตโลหะที่ใช้หมุดย้ำเหล็กหรืออลูมิเนียม (แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ Nuron)