แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สว่านไขควงกระแทกไฟฟ้าไร้สาย และประแจไฟฟ้าไร้สาย

สว่านไขควงกระแทกไฟฟ้าไร้สายและประแจไฟฟ้าไร้สาย ที่ได้ออกให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เหมาะสมสำหรับงานเบาจนถึงงานหนัก